Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi po raz kolejny wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

16 listopada społeczność przedszkolna wraz z rodzicami na znak włączenia się w kampanię miała pomarańczowy ubiór oraz przypiętą pomarańczową wstążkę. W tym dniu zostały przeprowadzone rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie i wolności.

Monika Jewdokimow

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!