Policjanci gołdapskiej komendy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego spotykają się cykliczne w szkołach z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Celem takich spotkań jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa oraz utrzymanie porządku publicznego w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dzielnicowi i profilaktycy z gołdapskiej komendy aktywnie uczestniczą w spotkaniach w szkołach naszego powiatu. Rozmawiają nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale również z rodzicami i gronem pedagogicznym. Policjanci omawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wspólnie z najmłodszymi uczniami ćwiczą, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Mundurowi promują bezpieczne zachowania na drodze oraz zachęcają do korzystania z elementów odblaskowych oraz używania kasków rowerowych podczas jazdy jednośladem.

Stróże prawa realizują też spotkania z rodzicami, w trakcie których omawiają, jak prawidłowo przewozić dzieci oraz zachęcają do dawania dobrego przykładu najmłodszym. Dodatkowo policjanci przypominają o najważniejszych punktach nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, przybliżają rodzicom zagadnienie nowych środków oddziaływania wychowawczego w przypadku dopuszczenia się przez osoby nieletnie czynu karalnego.

KPP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!