Dzieci z grupy 5-latków C z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi brały udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”. Głównym jego celem było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Projekt był realizowany od października 2021 roku do końca maja 2022 roku. Grupa miała do zrealizowania zadania z poszczególnych modułów. Zadania zostały udokumentowane zdjęciami umieszczonymi na stronie grupy oraz stronie facebookowej projektu. Projekt jest odpowiedzią na kierunek polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/2022, który brzmi „Wychowanie do wartości, kształtowania postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.”.

Urszula Sokół, Joanna Jurczyk

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!