Trzydzieścioro dwoje uczniów dwóch klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi oficjalnie zakończyło dziś naukę w tej szkole. Uroczystość pożegnania odbyła się po południu w hali OSiR. Średnia ocen klasy 8A i 8B na koniec roku szkolnego wyniosłą 4,11. Najwyższą średnią uzyskała Amelia Lelo z klasy 8A - 5,44. Absolwenci odebrali dziś przyznane nagrody oraz swoje świadectwa. Wiele z nich było z biało-czerwonym paskiem. Swoje obowiązku młodszym uczniom przekazał też dotychczasowy poczet sztandarowy. Na zakończenie uroczystości był krótki program artystyczny, utrzymany w bardzo humorystycznej formule o szkolnej tematyce.

Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi uczyło się 342 uczniów. Najwyższą średnią w szkole - 5,86 - uzyskała Aleksandra Słowikowska z klasy 7a. 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!