6 i 11 maja dzieci z zerówek Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi odwiedziły Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Zostały zaproszone do sali edukacyjnej, w której z wielkim zaciekawieniem słuchały pogadanki o bezpieczeństwie, akcjach ratunkowych oraz obejrzały film edukacyjny. Obejrzały samochody ratowniczo-gaśnicze. Miały również możliwość wejścia do wozu strażackiego. W ramach zajęć strażacy zaprezentowali zjazd z ześlizgu strażackiego oraz próbny wyjazd wozu do akcji ratunkowej.

wychowawczynie zerówek

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!