Konwencja o prawach dziecka została przyjęta 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest to uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Daje im także możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła przystąpiła do obchodów tego dnia. Przeprowadziliśmy szereg działań. Klasy młodsze poznawały swoje prawa kolorując kolorowanki, a następnie rysując je kredą na chodniku. Na korytarzu szkolnym powiesiliśmy piękne ilustracje z prawami dziecka. Do tego zadania została pomalowana ściana na kolor niebieski - kolor UNICEF. Kolejnym punktem był niebieski marsz, w którym wzięli udział również nielicznie rodzice. Z uśmiechami na ustach dzieci wykrzyczały swoje prawa, aby każdy je usłyszał. Po powrocie do szkoły wolontariat i klasy 1-2 przygotowały apel o prawach dzieci na całym świecie.

Pamiętajmy, dziecko to też człowiek, tyle, że jeszcze mały.

M. Bitowska, I. Abramowicz
Szkoła Podstawowa w Galwieciach

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!