Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która nagłaśnia ważny i trudny problem, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Autorem światowej kampanii jest Women's World Summit Foundation. Organizacja powstała w latach dziewięćdziesiątych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje, i której prawa bardzo często są naruszane.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi szkolne koło wolontariatu i samorząd uczniowski  wraz z opiekunami propagowali wśród uczniów zachowania wolne od agresji i przemocy. Zostały przeprowadzone rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie i wolności. W piątek 19 listopada społeczność naszej szkoły na znak włączenia się w kampanię miała przypięte pomarańczowe wstążki wykonane przez naszych wolontariuszy.

Izabela Sawic-Syperek, Łukasz Sawic-Syperek
opiekunowie SKW i SU

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!