22 października 2021 roku to bardzo ważna data dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi . W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów.

Pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany pod okiem swoich wychowawczyń: Anny Tylendy i Barbary Hornostaj program, w którym wykazali się umiejętnościami wokalnymi i artystycznymi. W ten sposób pokazali, że są gotowi przyjąć miano uczniów. Po złożeniu uroczystego ślubowania nastąpiła ceremonia pasowania na ucznia klasy pierwszej. Dyrektor Bożena Kalinowska pasowała każdego ucznia symbolicznym ołówkiem. Zaproszeni goście: zastępca burmistrza Gołdapi Joanna Łabanowska, radni Janina Pietrewicz i Józef Wawrzyn oraz przedstawicielka rady rodziców Izabella Słowikowska wręczyli uczniom słodycze oraz upominki.

Joanna Łabanowska w ciepłych słowach pogratulowała pierwszoklasistom złożenia ślubowania oraz życzyła dużo sukcesów i wielkich przyjaźni.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków.

SP5 w Gołdapi