19 października uczniowie klas: 6a i 2b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wyruszyli na ulice miasta promując życie bez nałogów. Happening miał na celu promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia bez środków psychoaktywnych i bez agresji. Na własnoręcznie zrobionych plakatach i transparentach uczniowie zaprezentowali hasła antynarkotykowe, antytytoniowe i antyalkoholowe, które zachęcały mieszkańców Gołdapi do kształtowania postaw społecznych wolnych od nałogów. Dzieci rozdawały mieszkańcom ulotki o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych. Akcja zrealizowana została w ramach projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie - bez alkoholu i narkotyków” ze środków gminy Gołdap.

Barbara Bester, Iwona Malek