8 października dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi złożyły ślubowanie, po czym dyrektor Sylwia Ostrowska dokonała symbolicznego pasowania każdego z nich na ucznia. Tym samym pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami tej szkoły. Uroczystość odbyła się w obecności rodziców i przedstawicieli samorządu gminy Gołdapi.

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi są trzy klasy pierwsze, uczęszcza do nich łącznie 54 uczniów.


fot. Urząd Miejski w Gołdapi