6 października w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi uczniowie klas pierwszych złożyli na sztandar ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Podczas uroczystości dyrektor Leszek Retel pasował też każdego ucznia symbolicznym piórem. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi są trzy klasy pierwsze. Uczęszcza do nich obecnie 57 uczniów.


fot. Urząd Miejski w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!