„We mnie jest siła, mądrość i moc, chronię przyrodę i w dzień, i w noc.” - przez 5 dni takim okrzykiem dzieci rozpoczynały „Letnie spotkania z ekologią” w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Od 5 do 11 sierpnia odbywały się gry terenowe, wycieczki, warsztaty, konkursy plastyczne, zabawy ruchowe. Młodzi ekolodzy podążali śladem wodnym, prześledzili losy śmieci w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, przeprowadzili wywiady z mieszkańcami osiedla „Pod lasem”, filtrowali wodę, dokonali obserwacji przyrodniczych, montowali mini generatory wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne, aby uzyskać energię do oświetlenia żarówki. Dali drugie życie odpadom wykonując m.in. doniczki, w których posadzili rośliny ozdobne oraz robiąc rakiety z rolek po papierze toaletowym, które były elementem rywalizacji podczas wyścigów. Odrzut rakiety uzyskano dzięki powietrzu wydostającemu się z balonu. W oczyszczalni ścieków w Kośmidrach zostali oprowadzeni przez panią Barbarę Sereda, która pokazała im etapy oczyszczania zanieczyszczonej wody. Dziękujemy pani Basi i apelujemy: Nie wrzucajcie do WC patyczków do uszu, ręczników papierowych oraz wszystkiego, co może zepsuć urządzenia w oczyszczalni! Podczas zwiadu w sklepie uczestnicy spotkań mieli nie lada rozterki, np. „Czego potrzebuję do życia i muszę to kupić? Jakich produktów tu nie powinni sprzedawać? Jakie mają być opakowania produktów? Użyć reklamówki czy torby płóciennej?” Dzieci chcą ratować Ziemię i zgadzają się ze słowami śpiewanej przez nich piosenki „Cały świat jest w naszych rękach...”. Na zakończenie spotkań mali ekolodzy otrzymali certyfikaty „Jestem Eco”.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali opiekunki: Małgorzata Wojciechowska-Gutowska, Anna Janonis- Klimko i Agnieszka Gutowska. Swoją pomocą służyły harcerki: Julia Misiun i Dominika Żukowska. Dziękujemy pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr2 w Gołdapi Annie Budzińskiej za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na nasze spotkania.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska
koordynatorka projektu