BOĆWINKA. Nasza szkoła brała udział w programie powszechnej nauki pływania pod hasłem: „Umiem pływać”. Pomysłodawcą programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich. Projekt zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, a głównym celem było:

  • upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci,
  • nabycie podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z niecierpliwością czekały na kolejny wyjazd. Udział w zajęciach umożliwiał także nabycie podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczyły wiele radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa w tej formie aktywności ruchowej, ucząc, jak w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów. Na basenie zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy ratownicy, a w czasie dojazdu dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli. Zajęcia te cieszą się ogromną popularnością.

Dziękujemy instruktorom za profesjonalizm, uśmiech i miłą atmosferę podczas zajęć na pływalni.

SP w Boćwince

 

 


Wyszukiwarka

Loading