GOŁDAP. 29 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi wybrali się na wycieczkę do Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”. Celem spotkania była nauka postaw tolerancji wobec innych osób, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną. Młodzież poznała zasady funkcjonowania ośrodka, zwiedziła wszystkie dostępne pracownie (gospodarstwa domowego, techniczną, twórczości interaktywnej i przyrodniczej, taneczno-teatralną, plastyczną, terapii ruchem z elementami muzykoterapii) i salę ogólną, a także uczestniczyła w proponowanych formach aktywności. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość uzewnętrznienia swoich emocji, wyrażenia własnego zdania, a także zaspokojenia ciekawości związanej z pobytem w nowym miejscu, poznaniem nowych osób. Uczestnicy chętnie angażowali się we współpracę z uczniami, a kontakty interpersonalne nawiązywane były bez większych trudności. Spotkanie zwieńczyło wręczenie ręcznie wykonanych kartek świątecznych, które zostały przygotowane w celu wsparcia trwającej już wiele lat akcji „Bezdomna kartka”. Współpraca pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy „Słoneczny Dom” a Szkołą Podstawową nr 3 jest regularnie pielęgnowana.

Katarzyna Wróbel
SP3 w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading