GOŁDAP. W związku z pojawiającym się coraz częściej w szkołach na terenie całego kraju problemem stalkingu, na prośbę dyrekcji i nauczycieli z SP3 w Gołdapi funkcjonariusze przybliżyli wczoraj tę tematykę uczniom klas siódmych.

Mundurowi wyjaśnili pojęcie stalkingu oraz omówili jego formy i konsekwencje prawne, jakie grożą za uporczywe nękanie innej osoby oraz naruszenie jej prywatności. Uświadomili uczniów, że nękanie rówieśników, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się pod inną osobę czy też obraźliwe komentowanie wpisów niesie za sobą poważne konsekwencje. Przekazali także podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciami takimi jak: nieletni, małoletni, czyn karalny czy też demoralizacja oraz dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny. Wszystko to miało to na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia w kwestii zagrożeń internetowych i konsekwencji prawnych.

Wizyta w szkole była także okazją do poruszenia problematyki narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Wszystko po to, by uświadomić młodzież, jakie zagrożenia pojawiają się wokół nich. Funkcjonariusze omówili konsekwencje prawne wynikające z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, w tym także kary za ich posiadanie, udostępnianie czy też handel. Przypomnieli także o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym o bezpieczeństwie pieszych. Zwrócili szczególną uwagę na to, aby każdy będąc niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego używał elementów odblaskowych, po czym każdy uczeń otrzymał opaskę odblaskową.

KPP w Gołdapi

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading