GOŁDAP. Uczniowie klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 obejrzeli recital słowno-muzyczny Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem”.

Wokalista przedstawił młodzieży kilka historii ludzi, którzy weszli w kontakt z substancjami uzależniającymi. Opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z wygraną walką z nałogiem nikotynowym, a także o walce z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków ludzi, których spotkał w różnych momentach swojego życia. Tytuł programu „Wolności oddać nie umiem” przestrzega uczestników spotkania przed oddawaniem swojej wolności nałogowi. Zmarnowany potencjał, zmarnowane życie to częste podsumowanie historii życia tych osób. Opowieściom towarzyszyły zaśpiewane z gitarą piosenki.
Program spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników recitalu.

Spotkanie z Gabrielem Fleszarem zostało zorganizowane przez szkołę w ramach profilaktyki uzależnień i sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

SP1 w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading