GOŁDAP. W dniach 21-24 maja w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbył się trzeci etap Ogólnopolskiego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w dwóch kategoriach: kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie we współpracy z gołdapskim Centrum. Jego celem jest sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, do których przystąpią pod koniec roku szkolnego.

W konkursie udział wzięli uczestnicy z 16 wojewódzkich komend OHP - laureaci eliminacji wojewódzkich. W kategorii kucharz zespół stanowiły dwie osoby, w kategorii mechanik pojazdów samochodowych zespoły były jednoosobowe.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: część teoretyczną i praktyczną. Suma punktów z obu części stanowiła punktację końcową zespołu w danej kategorii. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwały komisje, które w efekcie swojej pracy wyłoniły zwycięzców w każdej z kategorii.

W kategorii mechanik pojazdów samochodowych pierwsze miejsce zdobył Kamil Skoczyk (CKiW Szczawnica) z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej OHP, drugie zajął Patryk Kozikowski z Podlaskiej WK OHP, trzecie natomiast Adrian Garlacz z Pomorskiej KW OHP.

W kategorii kucharz na podium stanęli: Michał Rakowski i Damian Witkowski (CKiW Gołdap) - pierwsze miejsce, Aleksandra Tomczak i Barbara Błaszczyk (Wielkopolska WK OHP) - drugie miejsce, Klaudia Matejska i Wiktoria Bracik (Świętokrzyska KW OHP) - trzecie miesjce.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!

kadra pedagogiczna CKiW OHP w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading