GOŁDAP. 13 maja na zaproszenie Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich, pracownice Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach: pani Alicja Harcińska i pani Żaneta Słapińska przybyły do naszej szkoły, aby przeprowadzić w klasach 0-3 zajęcia pt. „Dziuple i ich mieszkańcy”.

Najmłodsi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się ciekawostek o wybranych ptakach i innych zwierzętach mieszkających w dziuplach. Po przeprowadzonym doświadczeniu dzieci stwierdziły, że dzięciołom najszybciej wykuć dziuplę w drzewach o miękkim i próchniejącym drewnie. Uczniowie otrzymali od naszych gości książeczki - kolorowanki oraz medale „Zielonego Ziemianina” przyznawane przez opiekunów MSU za działalność ekologiczną. Zajęcia zakończyły się wykonaniem w klasach grupowej pracy plastycznej podsumowującej temat dzisiejszego spotkania.

Patrycja Magielnicka i Barbara Hornostaj
opiekunki małego samorządu uczniowskiego

 

 
Wyszukiwarka

Loading