GOŁDAP. W Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi trwa realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Jego realizacja potrwa do maja na godzinie wychowawczej w klasie 4d.

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Na dzieci czekają zróżnicowane metody aktywizujące, które są dostosowane do ich wieku tj. praca w grupach, nauka zachowań asertywnych, dobra zabawa sprzyjająca nauce, prace domowe. Program składa się z atrakcyjnych, bogato ilustrowanych materiałów tj. zeszytów ćwiczeń dla uczniów, plakatów, ulotek informacyjnych dla rodziców, podręcznika dla nauczyciela, filmów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli.

Podczas cyklu zajęć uczniowie będą dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty palenia papierosów, tworzyć komiksy z bohaterami programu, pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Bardzo ważne podczas realizacji programu jest nie tylko zaangażowanie uczniów, ale również włączenie rodziców i opiekunów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Współpraca z rodzicami, dawanie przez nich dobrego przykładu pomogą w kształtowaniu u dzieci postaw prozdrowotnych.

Koordynatorkami projektu są Anna Waszkiewicz i Katarzyna Witczak we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gołdapi.

 

 
Wyszukiwarka

Loading