GRABOWO. W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie jedna z mam, będąca z zawodu ratownikiem medycznym, rozpoczęła prowadzenie cyklu zajęć z pierwszej pomocy.

Początkowo zajęcia były prowadzone w klasach 2 i 3 szkoły podstawowej. Na prośbę dyrekcji rozszerzono program na pozostałe klasy. W klasach młodszych - również przedszkolnych - zajęcia poświęcone były opatrywaniu ran, postępowaniu w przypadku utraty przytomności i krwotoku z nosa. Dzieci nauczyły się układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz bandażowania. Zajęcia w klasach starszych dotyczyły resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Z wykorzystaniem szkolnego fantoma młodzież mogła spróbować swoich sił w tym trudnym zadaniu. Popularność przedsięwzięcia przerosła nasze oczekiwania. Młodzież poprosiła o kolejne zajęcia. Chcą nauczyć się postępowania w przypadku zadławień, ataku padaczki czy poparzeń. Ruszamy z początkiem nowego semestru.

Patrycja Osińska

 

 
Wyszukiwarka

Loading