OLSZTYN. 29 października w siedzibie Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olszynie odbyło się wręczenie certyfikatów szkołom uczestniczącym w programie „Piłka Nożna w Szkole” pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty. Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej „Piłka nożna w szkole” przyznawany jest wyróżniającym się szkołom i placówkom oświatowym prowadzącym zajęcia sportowe z uczniami w zakresie piłki nożnej.

Szkołę Podstawową nr 1 w Gołdapi w tej uroczystości reprezentowali: dyrektor Sylwia Ostrowska oraz trener Dariusz Wojtyna.

Certyfikaty otrzymało 26 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wraz z nimi przedstawiciele szkół otrzymali zestaw materiałów szkoleniowych (książki, czasopisma) z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży, a nauczyciele prowadzący zajęcia piłki nożnej w szkołach otrzymali koszulki sportowe z logo WMZPN. Ponadto wszystkim jednostkom uczestniczącym w programie WMZPN zapewni przynajmniej raz w roku przeprowadzenie przez wykwalifikowanego trenera piłki nożnej pokazowych zajęć treningowych z uczniami danej szkoły ukierunkowanych na realizację rekomendowanego programu szkolenia PZPN. WMZPN zapewni również bieżące wsparcie szkoleniowe w zakresie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz cyklicznie będzie organizować konferencje szkoleniowe dla nauczycieli-trenerów. Związek zapewni również możliwość rozwoju uzdolnionych piłkarsko uczniów w klubach WMZPN oraz reprezentacjach młodzieżowych województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 
Wyszukiwarka

Loading