GOŁDAP. Prawie sześćdziesięcioro pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi złożyło dziś ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów. Uroczystość odbyła się popołudniu w sali gimnastycznej szkoły. Oprócz nowych uczniów wzięli w niej udział też rodzice i dziadkowie dzieci, w początku również burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. Pierwszaki obdarowane zostały wieloma upominkami. Każda z trzech klas zaprezentowała też przed obecnymi umiejętności taneczno-wokalne nabytych podczas pierwszych tygodni nauki w szkole. Na zakończenie uroczystości olecka firma przeprowadziła pokazową lekcję zajęć tanecznych, w jakich dzieci będą mogły uczestniczyć.

 

 
Wyszukiwarka

Loading