Loading


GOŁDAP. 60 uczniów klas 1-3 technikum w Gołdapi ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub w zajęciach na poziomie rozszerzonym z matematyki. Zajęcia odbywać się będą w grupach 5-osobowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Projekt „M jak Matma " realizowany będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi do 31 sierpnia 2020 roku. W jego ramach uczniowie klas 1-3 technikum mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z matematyki opartych o metodę eksperymentu, gdzie wykorzystywane będą narzędzia TIK w szczególności poprzez włączenie w działania dydaktyczne aplikacji GeoGebra.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie nauczycielki matematyki. Każda z pań poprowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 6 grup w roku szkolnym 2018/19 i 6 grup w roku szkolnym 2019/20, w grupach 5-osobowych. Wymiar godzin na grupę: 20 w semestrze , 40 w roku szkolnym. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach na poziomie rozszerzonym matematyki i wykraczającym poza program, prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania możliwe jest w ramach jednej grupy. Każdy z uczestników projektu będzie również uczestniczył w warsztatach rozwoju umiejętności i postaw z zakresu: pracy zespołowej, innowacyjności, kreatywności. Planuje się 10 godzin warsztatów na każdą grupę uczniów.

Obie pracownie matematyczne w szkole zostaną doposażone. Pozyskane środki wystarczą na zakup 38 komputerów, 2 tablic interaktywnych z projektorami i drukarkami laserowymi z funkcją ksera, środków dydaktycznych, gablot sucho ścieralnych, farby tablicowej, mebli szkolnych (ławek i krzeseł), nagłośnienia klasowego oraz adaptację jednej pracowni (remont podłogi i meble na wymiar). Szkoła pozyskała dofinasowanie w wymiarze 95% kosztów realizowanych działań.

Alicja Szafranowska, wicedyrektor ZSZ w Gołdapi

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!