GOŁDAP. 10 września uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 1 spotkali się z panem policjantem Tomaszem Dobrzyńskim. Przypomniał on dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Szczególną uwagę zwrócił na zachowanie bezpieczeństwa na ternie szkoły. Uczył dzieci, jak właściwie zachować się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych. Przypomniał, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach i chętnie zadawali pytania.

 

 


Wyszukiwarka

Loading