GOŁDAP. Piotr Bartoszuk będzie nowym dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zarząd powiatu zatwierdził dziś wyniki konkursu na to stanowisko.

Nowy dyrektor ma 38 lat. ZSZ zna bardzo dobrze. Pracuje w tej szkole od 2005 roku. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Jak powiedział w rozmowie z GOLDAP.INFO, będzie kontynuował politykę obecnej dyrektor, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczególnie na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ma też plany związane z rozwojem szkoły. Chce m.in. wprowadzić dualny system kształcenia zawodowego. Polega to na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. Nie wyklucza też, że kiedyś mogłyby powstać klasy przyzakładowe. W klasach mundurowych chce wprowadzić więcej zajęć praktycznych. Zamierza także poprawić zaplecze sportowe szkoły, ubiegając się o zewnętrze środki (np. z ministerstwa sportu) na modernizację istniejącej lub budowę nowej infrastruktury.

Piotr Bartoszuk funkcję dyrektora ZSZ obejmie 1 września br. Zastąpi Mirosławę Równą, która przechodzi na emeryturę. W ogłoszonym przez zarząd powiatu konkursie o stanowisko dyrektora ubiegało się łącznie dwoje kandydatów.

 

 
Wyszukiwarka

Loading