Loading


GOŁDAP. Na zaproszenie rodzica, pana Krzysztofa Zaręby, 11 maja uczniowie klas 0-3 odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Gołdapi.

Funkcjonariuszka policji pani Marta Andruczyk przedstawiła pracę policjantów, pokazała pomieszczenia komendy oraz sprzęt. Dzieci wzięły udział w scence, która pokazywała konsekwencje niezapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Na parkingu policyjnym obejrzeliśmy wóz patrolowy, zaprezentowano nam sygnały świetlne i dźwiękowe. W powrotnej drodze do szkoły zaszliśmy do cukierni na smaczne lody. Wycieczka była bardzo atrakcyjna, wywołała wiele pozytywnych wrażeń.

Dziękuję rodzicom: pani Agnieszce Żurawskiej (pracownicy cukierni) i panu Krzysztofowi Zarębie (policjantowi) za zaproszenie.

B. Hornostaj
SP5 w Gołdapi