Loading


KRAJ/GOŁDAP. Tegoroczni absolwenci szkół średnich nie maja długiego weekendu, dziś rozpoczął się bowiem tegoroczny maraton maturalny. O 9.00 absolwenci szkół średnich przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. O 14.00 odbędzie się zaś egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym. W kolejnych dniach przystąpią do egzaminów z matematyki, języka obcego oraz co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Egzaminy maturalne potrwają do 25 maja.

W Gołdapi do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 120 osób: 65 absolwentów w LO, 43 absolwentów ZSZ i 20 słuchaczy Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji.