Loading


GOŁDAP. W lutym tego roku udało się w naszym liceum otworzyć kawiarenkę, z której korzystają uczniowie podczas przerw śródlekcyjnych. Kawiarenka powstała w jednej z sal lekcyjnych. Pieniądze na jej wyposażenie dostaliśmy od burmistrza Gołdapi. Cieszymy się z tego dofinansowania, ponieważ już teraz możemy stwierdzić, że była do dobra inwestycja. Świadczy o tym liczba uczniów kupujących ciepłe napoje.

Kawiarenka to pomysł Szkolnego Towarzystwa Wolontariatu, który ją prowadzi. Zyski wprawdzie są niewielkie, zwłaszcza, że inwestujemy je w wystrój lub naczynia, ale w przyszłości, zarobione pieniądze będą przeznaczane na cele charytatywne wolontariatu.

Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi za przyznanie nam środków w ramach szkolnego programu profilaktyki „Uświadomiony-Odpowiedzialny”. Program zakłada jeszcze realizację 6 warsztatów profilaktycznych o tematyce alkoholowej. W zeszłym roku z gminnych środków powstało między innymi Szkolne Koło Gier Planszowych. Zakupiliśmy wiele ciekawych gier planszowych, karcianych itp. Z a wszystkie przyznane pieniądze dziękujemy. Są to dodatkowe środki, dzięki którym szkoła może realizować dodatkowe zadania profilaktyczne.

G.G.
Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi