Loading


GRABOWO. Po raz trzeci w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie zorganizowany został dzień profilaktyki. Wydarzenie odbyło się 13 marca. Tym razem prezentowane były uczniom (z podziałem na grupy wiekowe) spektakle profilaktyczne. Ich treść poruszała tematykę zjawiska cyberprzemocy, zasad bezpiecznego korzystania z internetu i kolejny raz przedstawiała naszym uczniom właściwe postawy wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w klasach gimnazjalnych treść spektaklu obejmowała również profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych. W ramach dnia profilaktyki w szkole odbyło się także spotkanie profilaktyczne dla rodziców pt. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Powyższe działania poprowadzili zaproszeni goście z Teatru Kurtyna z Krakowa. Dzień profilaktyki w szkole zorganizowała pedagog Zofia Frydecka. Wszystkie powyższe działania zostały sfinansowane przez gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018.

Zofia Frydecka

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!

logowanie