Loading


GOŁDAP. Zajęcia otwarte to jedna z form współpracy nauczyciela z rodzicami. Tego rodzaju spotkania pozytywnie wpływają na budowanie więzi i pełnią ogromną rolę w integracji środowisko domowe - przedszkole.

Na zajęcia o takim charakterze zaproszeni zostali rodzice „Żółwików”. Podczas ich trwania opiekunowie mieli okazję zapoznania się ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej panującymi w grupie. Przede wszystkim jednak sami mogli wziąć udział we wszystkich proponowanych im aktywnościach.

Nasze działania opierały się głównie na wspólnych zabawach ruchowych. W przyjaznej atmosferze dzieci miały okazję rozwijania świadomości siebie, poczucia własnej wartości, umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi oraz zdolności do współpracy, a także umiejętności panowania nad swoimi emocjami. Mogły ponadto pobyć w bliskości ze swoimi bliskimi w warunkach dobrze im znanych, jednak innych niż domowe. Rodzice natomiast z dumą obserwowali poczynania swoich pociech, które wykazały się bardzo dużą swobodą, lekkością i dojrzałością podczas trwania zajęć.

Zwieńczeniem spotkania było wspólne wykonanie pracy plastycznej pt. „Nasze Żółwiki”. Wszyscy niezwykle poważnie potraktowali postawione przed nimi zadanie, aktywnie angażując się w stworzenie kolorowych i ciekawych dzieł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu. Dostarczyliście Państwo ogromnej dawki energii swoim pociechom, byliście źródłem dziecięcej radości. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem.

Sylwia Forysiak-Kondratowicz, Anita Grzymała
SP3 w Gołdapi, 4-latki A ("Żółwiki")