Loading


GOŁDAP. „Mówię wam, mówię wam jakich fajnych dziadków mam...” . Aby potwierdzić słowa tej piosenki dzieci z oddziału 0c Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków na przygotowaną przez siebie uroczystość.

W pięknych, pełnych czułości, miłości i humoru wierszach zapewniły o swojej miłości i wdzięczności. Tańcem i piosenkami podziękowały babciom i dziadkom za ich troskliwość, czułość, miłość, cierpliwość i czas, który im poświęcają. Z dużym wdziękiem i sporą dawką humoru zaprezentowały oryginalną wersję znanego wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”, która wywołała wśród zaproszonych gości salwy śmiechu i burzę oklasków. Na zakończenie mali artyści obdarowali swoich bliskich piernikowymi sercami i zapewnili, że ich małe serduszka biją mocno z miłości do nich.

Życzymy wszystkim babciom i dziadkom, aby miłość i szacunek ich wnuków zawsze trwały i aby mogli nieustannie cieszyć się tą cudowną, niepowtarzalną więzią łączącą wnuków z ich dziadkami.

Rodzicom dziękujemy za pomoc w przygotowaniu strojów.

wychowawczynie: Alicja Kłoczko i Alicja Falińska