Loading
 
 
 
 


OLSZTYN. 14 grudnia w sali plenarnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się IX Gala Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego, podczas której podsumowano współzawodnictwo w minionym roku szkolnym 2016/2017. Uhonorowano miasta, miasta i gminy oraz gminy i powiaty, także szkoły wszystkich szczebli, które osiągnęły najlepsze wyniki w rozgrywkach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. - Najlepszym należy się chwała – podkreślił prowadzący ceremonię przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego na Warmii i Mazurach Wacław Wasiela. - Hierarchia ma tu drugorzędne znaczenie. Zadaniem SZS jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Najważniejsze, że uczniowie startują i to w wachlarzu różnych dyscyplin, a szczególnie jest to widoczne w plenerowych imprezach na przykład przełajach. To ogromna radość, obserwując zmagania setek uczestników, ich ambicje i determinację. Wiadomo, że z takich biegów wyrosną też i przyszli mistrzowie, ale ich szkolenie należy już do trenerów i klubów sportowych.

Uroczystość była okazją podziękowania wielu osobom, które zaangażowały się w sport szkolny. Tu potrzebny jest zdecydowany jednolity front, bo przecież cel jest wspólny: dobro dzieci i młodzieży. Głównym sponsorem działalności SZS jest Urząd Marszałkowski, który był reprezentowany przez dyrektora departamentu turystyki i sportu Waldemara Buszana. Obecny był również wicekurator Wojciech Cybulski. Wszyscy w oficjalnych wystąpieniach i rozmowach kuluarowych podkreślali rangę wydarzenia, jakim jest gala, która w jednym czasie i miejscu gromadzi wszystkich, którzy młodzieży poświęcają dużo więcej czasu niż wymagany etat. Byli najlepsi z najlepszych. Zaprezentowano czołowe dziesiątki, które uhonorowano pięknymi pucharami i dyplomami.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Alicja Kłoczko z rąk Waldemara Buszana odebrała puchar za zajęcie wyśmienitego 3 miejsca w systemie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych. Szkoła już w latach ubiegłych zaistniała na mapie województwa, bowiem w roku 2013 zajęła 9 miejsce, w 2014 - 7, w 2015 – 3, zaś w 2016 – 9. W rankingu warmińsko-mazurskiego SZS w kategorii miast i gmin bardzo wysokie trzecie miejsce zajęło miasto Gołdap.

Łukasz Tarasiewicz