Loading


GOŁDAP. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zakończyło rekrutację uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. 17 listopada odbył się drugi etap rekrutacji - spotkania indywidualne z kandydatami. Następnie komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora CKiW OHP wyłoniła dwadzieścia osób, biernych zawodowo, niepracujących i nieszkolących się. Wezmą oni udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. Podczas nich dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany indywidualny plan działania (IPD). Wybranym uczestnikom przedstawiono harmonogram form wsparcia i wszelkie korzyści płynące z udziału w projekcie, którego głównym celem jest poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić im nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie.

Małgorzata Kwiatkowska
koordynatorka projektu, CKiW OHP w Gołdapi

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!