Loading
 
 
 
 


GRABOWO. Dni profilaktyki w Szkole Podstawowej im. M. Kajki w Grabowie stały się tradycją i są stałym elementem zaplanowanej profilaktyki. 22 listopada odbył się w naszej szkole drugi w tym roku szkolnym Dzień profilaktyki, tym razem pod hasłem „Dialog przeciw uzależnieniom”. Warsztaty profilaktyczne na ten temat, skierowane były do uczniów z klas 4-7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum. Uczniowie z klas 4-6 uczestniczyli w warsztatach pt. „Uzależnienia. Fakty i mity.” Dla uczniów z klasy 7 oraz 2 i 3 gimnazjum został wybrany temat „Nałóg – przegrane życie”. Tematyka warsztatów dostarczyła uczniom wiedzy na temat procesu uzależnień, zwracała uwagę na konieczność dbania o własne zdrowie, a także uświadamiała konsekwencje sięgania po substancje uzależniające, psychoaktywne w młodym wieku. Warsztaty dla uczniów przeprowadził trener z Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog z Krakowa. Dzień profilaktyki w szkole zorganizowała pedagog Zofia Frydecka. Wszystkie powyższe działania zostały sfinansowane przez gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017.

Zofia Frydecka