Loading


GALWIECIE. W Szkole Podstawowej w Galwieciech odbyła się podwójną uroczystość: apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączony z nadaniem szkole certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznawanego przez warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego i krótkim wystąpieniem pani dyrektor, która przypomniała zebranym, jaki ogrom pracy włożyła społeczność szkolna i lokalna w uzyskanie tego cennego certyfikatu. Następnie uczniowie klas 4 i 7 przedstawili nam ciekawą lekcję historii w formie montażu słowno-muzycznego. Podsumowaniem uroczystości była prezentacja, która przedstawiła działania podjęte w ramach projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Apel i prezentacja bardzo trafnie i zwięźle opisały dwa ważne wydarzenia w życiu naszej szkoły, nagrodzone zostały gromkimi brawami zgromadzonej publiczności i zaproszonych gości.

SP Galwiecie