Loading

GALWIECIE. Na początku roku szkolnego nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Galwieciach podjęli decyzję o przystąpieniu do I Mazurskiego Konkursu na Projekty Edukacji Patriotycznej „Polska nasza Ojczyzna”, organizowanego przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku pod patronatem senator Małgorzaty Kopiczko. Celem tego przedsięwzięcia było napisanie tygodniowego projektu edukacji patriotycznej. Komisja doceniła nasze zaangażowanie i pięciodniowe działania. Otrzymaliśmy wyróżnienie.

SP w Galwieciach

 

 

 

logowanie