Służba Celna z drogowego przejścia granicznego w Gołdapi wczoraj i dziś „przewietrzała" swoje magazyny depozytowe z odebranego wcześniej przemytnikom alkoholu. Po okiem specjalnie powołanej komisji do miejskiej oczyszczalni ścieków trafiło łącznie 1005,4 litra różnego rodzaju trunków. Ich przepadek orzekł sąd.

- Przemyt alkoholu i papierosów, szczególnie ten drobny, mamy opanowany - mówi kierownik Oddziału Celnego w Gołdapi Marian Dobrzycki.

Obecna utylizacja alkoholu była pierwszą w tym roku. Poprzednia miała miejsce kilkanaście miesięcy temu. Pokazuje to, że alkohol nie jest towarem za często przemycanym na gołdapskiej granicy. Inaczej jest z papierosami.

- W tym roku wysłaliśmy do utylizacji dwa transporty papierosów - dodaje Marian Dobrzycki. - Kolejne czekają w magazynie.

W każdym transporcie wywożonych jest od 75 to 100 tysięcy paczek papierosów. Zanim jednak tak się stanie, o ich przepadku musi orzec sąd. Zazwyczaj trwa to kilka miesięcy. Do niedawna utylizacja papierosów odbywała się w kompostowni w Suwałkach. Teraz jednak trafiają one do IC w Olsztynie, a potem do spalarni.

Przemyt papierosów jest wykroczeniem (do 631 paczek włącznie) lub przestępstwem (pow. 631 paczek). W przypadku wykroczeń służba celna może przemytnika ukarać mandatem w wysokości od 132zł (przy próbie przemytu do 200 sztuk papierosów) do 2634zł (przy większych próbach). Do tego przemytnik musi pokryć koszty przechowywania papierosów w magazynach Służby Celnej do czasu potwierdzenia przez sąd ich przepadku (ok. 90zł za miesiąc). W przypadku przestępstw sprawy zawsze mają swój finał w sądzie. Ten, oprócz kary finansowej, wiezienia i przepadku zatrzymanego towaru, może też orzec o przepadku na rzecz skarbu państwa środka transportu, którym usiłowano dokonać przemytu. Zdaniem kierownika Oddziału Celnego w Gołdapi, kary te, a także publiczne niszczenie zatrzymanego towaru, skutecznie odstraszają większość osób przed próbą przemytu. Jednak nie działa to na wszystkich. Widać to choćby po statystyce. W pierwszym kwartale bieżącego roku Służba Celna w całym kraju zatrzymała ponad 160mln szt. przemycanych papierosów, z czego 7,3mln szt. znaleźli warmińsko-mazurscy celnicy.