Na terenie powiatu gołdapskiego co roku popełnianych jest kilkaset przestępstw. Na szczęście w ostatnich latach ich liczba maleje. W 2006 policjanci stwierdzili 1115 przestepstw, rok później 931, a w ubiegłym 722 (źródło).Tendencja ta widoczna jest też statystykach wojewódzkich (odpowiednio: 48926, 44876, 39364). Gołdapscy policjanci ustalają około 80% sprawców tych przestępstw. Niestety, w niektórych przypadkach nie ma możliwości postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości lub nawet przesłuchania. Powód jest prosty - podejrzani ukrywają się. Na dzień dzisiejszy gołdapska policja bezskutecznie poszukuje kilkadziesiąt osób. Za wieloma zostały wydane listy gończe. Część z nich została opublikowana w internetowym serwisie www.poszukiwani.policja.pl. Oto one:

Policja prosi osoby, które mogą wskazać miejsce pobytu poszukiwanych, o kontakt pod numerem telefonu 87-615-54-00 lub 997. W ten sposób pomogą Państwo funkcjonariuszom zatrzymać podejrzanego o przestępstwo, a być może uchronić też inne osoby przed staniem się ich ofiarami. Warto też pamiętać, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara do lat 5 pozbawienia wolności.

Policjanci zapewniają, że dane osoby informującej o miejscu pobytu osoby poszukiwanej zostaną zachowane w tajemnicy. Jeśli jednak nie chcą Państwo kontaktować się bezpośrednio z policją, informację prosimy wysłać na adres e-mail redakcji GOLDAP.INFO. Wszelkie materiały, z zachowaniem tajemnicy dziennikarskiej co do osoby informującej, przekażemy policji.