Na początku października Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła w Gołdapi dwudniowe działania.  Funkcjonariusze szczegółowo skontrolowali w tym czasie 15 samochodów ciężarowych (w tym 4 na zagranicznych tablicach rejestracyjnych) i 5 taksówek. Stwierdzone zostały różnego rodzaju wykroczenia, jak niewłaściwe zabezpieczenie ładunku, jazda z nadmierną prędkością czy też uszkodzony tachograf. W wyniku kontroli inspektorzy wystawili 5 mandatów (z czego jeden dla obcokrajowca). Ze względu na zły stan techniczny pojazdów ITD zatrzymało także 5 dowodów rejestracyjnych. W trzech przypadkach stan samochodów był tak zły, że zakazano dalszej jazdy.