Dzisiejszej nocy dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze w Marcinowie. Pożarem objęta była jedna z części składowiska bel siana. Składowisko było o wymiarach około 120 x 50 metrów, ogień objął obszar ok. 40 x 40 metrów.

Działania strażaków polegały na obronie składowiska, które się nie zapaliło. W celu zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego, przy pobliskim stawie, ok. 350 metrów od miejsca pożaru, zbudowano stanowisko, z którego również pobierano wodę. Działania te wspomagał sprzęt ciężki w postaci koparko-ładowarek.

W akcji gaśniczej brało udział łącznie 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej (21 strażaków). 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!