POWIAT GOŁDAPSKI. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi tylko w ostatnim tygodniu dwukrotnie wdrożyli procedurę wydania nakazu opuszczenia mieszkania i zakazali kontaktu sprawców z ofiarami przemocy domowej.

21 maja oraz 25 maja mundurowi interweniowali w rodzinach, w których zgłoszono przejawy przemocy fizycznej. W obu przypadkach potwierdzili wystąpienie przemocy, a ich sprawców zatrzymali w policyjnym areszcie. Dodatkowo funkcjonariusze sporządzili niebieskie karty. Pracując nad tymi sprawami nawiązali ponownie kontakt z osobami pokrzywdzonymi, które obawiały się powrotu agresorów do domu. W związku z realnym zagrożeniem dla ofiar przemocy, funkcjonariusze zdecydowali o wydaniu wobec Marcina Ł. i Przemysława C. nakazów natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Dodatkowo kryminalni przyjęli od pokrzywdzonych zawiadomienie o przestępstwie i przeprowadzą w tej sprawie dochodzenie.

Przypominamy, że od 30 listopada ubiegłego roku obowiązuje nowe prawne narzędzie dla policjantów. Funkcjonariusze w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie mogą nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu. Wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach. Chodzi o pakiet zmian m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego i Ustawie o Policji. Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia mogą być wydane wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia bliskich. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie i - co ważne - są natychmiast wykonalne. Ponadto policjanci poddają okresowej kontroli zachowanie się sprawców przemocy wobec zastosowanych obostrzeń i monitorują ich dalsze postępowanie oraz miejsce odosobnienia.

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z informacją o stosowaniu przemocy w rodzinie. Zgłosić taką konieczność mogą: osoba dotknięta przemocą, kurator sądowy lub pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

KPP w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!