GOŁDAP. W poniedziałek w godzinach 6:00-22:00 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym również powiatu gołdapskiego, policjanci prowadzili działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Działania „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji funkcjonariusze zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, jak również przyglądali się, czy piesi sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Gołdapscy policjanci ukarali kierujących i pieszych 8 mandatami karnymi, a w 1 przypadku zostało zastosowane pouczenie.

 

 
Wyszukiwarka

Loading