GOŁDAP. Policjanci ruchu drogowego z gołdapskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem „Gimbus”. Ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły.

Wczoraj sprawdzali stan techniczny autobusów, uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców. W wyniku podjętych działań skontrolowano siedem autobusów dowożących dzieci do szkół na terenie Gołdapi. W trzech przypadkach zatrzymane zostały dowody rejestracyjne za przekroczoną normę emisji spalin.

Kontrole gimbusów i autobusów szkolnych będą prowadzone przez okres całego roku szkolnego. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu dzieci autobusami to jeden z głównych celów policjantów i funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. O taką kontrolę mogą poprosić sami rodzice, kontaktując się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.

KPP w Gołdapi
Wyszukiwarka

Loading