SUWAŁKI. Prokurator Rejonowy w Suwałkach poszukuje listem gończym gołdapianina Szymona R. 32-letni mężczyzna oskarżony jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wizerunek poszukiwanego oraz ostatni adres zamieszkania dostępny jest na stronie internetowej suwalskiej prokuratury.

Osoby które są w stanie wskazać, gdzie przebywa poszukiwany, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji (tel. 997 lub 112).

 

 
Wyszukiwarka

Loading