Loading

GOŁDAP. 28 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zakończyli czynności kontrole prowadzone w przedsiębiorstwie budowlanym na jednej z budów. W trakcie działań kontrolnych ujawniono, iż dziewięciu z wykonujących tam pracę obywateli Ukrainy nie posiada wymaganych dokumentów umożliwiających im legalną pracę na terytorium Polski. Właściciel firmy nie zawarł również z cudzoziemcami wymaganych umów o pracę.

W wyniku zakończonych czynności stwierdzono nielegalne powierzenie oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Powyższe naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla przedsiębiorcy z Białegostoku skutkować będzie skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny nie niższą niż 3 tys. zł.

Obywatele Ukrainy oświadczyli, iż mieli świadomość wykonywania pracy „na czarno". Tłumaczyli to chęcią spróbowania, czy taki rodzaj pracy będzie im odpowiadał. Za nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcy zostali pouczeni i zobowiązani do powrotu na Ukrainę. Ponadto komendant PSG w Gołdapi orzekł wobec nich roczny zakaz wjazdu na terytorium RP. (WMOSG)

 

 

 

logowanie