Loading


GOŁDAP. 28 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zakończyli czynności kontrole prowadzone w przedsiębiorstwie budowlanym na jednej z budów. W trakcie działań kontrolnych ujawniono, iż dziewięciu z wykonujących tam pracę obywateli Ukrainy nie posiada wymaganych dokumentów umożliwiających im legalną pracę na terytorium Polski. Właściciel firmy nie zawarł również z cudzoziemcami wymaganych umów o pracę.

W wyniku zakończonych czynności stwierdzono nielegalne powierzenie oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców. Powyższe naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dla przedsiębiorcy z Białegostoku skutkować będzie skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny nie niższą niż 3 tys. zł.

Obywatele Ukrainy oświadczyli, iż mieli świadomość wykonywania pracy „na czarno". Tłumaczyli to chęcią spróbowania, czy taki rodzaj pracy będzie im odpowiadał. Za nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcy zostali pouczeni i zobowiązani do powrotu na Ukrainę. Ponadto komendant PSG w Gołdapi orzekł wobec nich roczny zakaz wjazdu na terytorium RP. (WMOSG)

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!

logowanie