Loading


GOŁDAP. 8 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali 2 obywateli Białorusi, którzy przybyli do naszego kraju, by podjąć pracę ślusarzy w jednej z lokalnych firm. W trakcie prowadzonych działań związanych z kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP okazało się, że 37 i 43-letni mężczyźni stawili się w polskiej firmie i oświadczyli, że nie będą tu pracować.

W związku z powyższym cel i warunki pobytu na terytorium Polski były już inne niż deklarowali przy uzyskaniu wizy. Po sporządzeniu stosownej dokumentacji obywatelom Białorusi funkcjonariusze SG wydali decyzję zobowiązującą ich do powrotu na Białoruś, z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski na okres 6 miesięcy. (WMOSG)

 

 

logowanie