Przedstawiam stanowisko PO i sympatyków KO w sprawie sytuacji w gminnym samorządzie gołdapskim. Wraz z podpisami grupy osób zostało ono wczoraj złożone na ręce Wojciecha Hołdyńskiego.

Piotr Rant


Gołdap, dn. 04-02-2022 r.

Koło Platformy Obywatelskiej RP w Gołdapi

Pan Wojciech Hołdyński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Szanowny Panie Przewodniczący

Członkowie struktur Platformy Obywatelskiej w Gołdapi, sympatycy Koalicji Obywatelskiej oraz istotne grono mieszkańców Gołdapi i gminy Gołdap przekazują na Pana ręce stanowisko skierowane do radnych Rady Miejskiej w Gołdapi.

Szanowni Państwo Radni.

Jako mieszkańcy naszego miasta i gminy, jako osoby mniej lub bardziej zaangażowane społecznie w tym również jako grono osób ze znacznym doświadczeniem i dorobkiem w pracach szeroko rozumianego samorządu gołdapskiego kierujemy do Państwa wyrazy ogromnego zaniepokojenia związanego ze sposobem stanowienia i stosowania lokalnego prawa w Gołdapi oraz sytuacją społeczną i ekonomiczną naszej gminy.

Od wielu miesięcy dochodzą do nas informacje z różnych źródeł w ramach rozmów między znajomymi, z mediów lokalnych oraz z forum instytucji samorządowych, jakimi są Rada Miejska i komisje gminne, o faktycznym stanie zasobów naszej gminy w tym stanie budżetu miasta, prowadzonych projektów i inwestycji.

Szanowni Państwo Radni. Jesteście Państwo, jak również burmistrz naszego miasta ważnymi przedstawicielami naszej lokalnej społeczności, osobami wybranymi w drodze powszechnych wyborów. Z definicji powinniście posiadać status autorytetów lokalnych, ludzi prawych i uczciwych, ludzi kompetentnych o szerokich horyzontach myślowych, kierujących się w swej samorządowej misji wizją, pomysłami skonfrontowanymi z „bieżącym” dniem życia każdego Gołdapianina. I z tej samej definicji powinniście być Państwo szczególnie wyczuleni na każdą nieprawidłowość, nieuczciwość, a szczególnie na wszelkiego rodzaju możliwe nadużycia. Powinniście kontrolować wydatkowanie i pozyskiwanie każdej symbolicznej „złotówki budżetowej” oraz być w pełni przekonani, że realizowane cele społeczne i budżetowe w tym inwestycyjne, krótkoterminowe i długoterminowe przełożą się wprost na rozwój i dobrą przyszłość naszego miasta i gminy.

Dzisiaj wielu Gołdapian zadaje sobie pytanie – czy burmistrz Gołdapi, czy radni gołdapscy, a przynajmniej ich znacząca część kierują się tego rodzaju wartościami? I chociaż bardzo chciałoby się, aby z pełnym przekonaniem odpowiedzieć na to pytanie – „Tak”, to niestety byłoby to zaprzeczeniem stanu rzeczywistego, z jakim mamy od kilku lat do czynienia w gołdapskim samorządzie.

Odnieśmy się na początku do wysokości diet radnych i szokującej, ogromnej podwyżki tychże diet. Sami Państwo przyznaliście sobie tak ogromne środki finansowe. Propozycję taką przedłożył burmistrz Tomasz Luto, zapewne w drodze rewanżu za podniesienie również jemu wynagrodzenia w wysokości niewyobrażalnej, jak na realia Gołdapi.

Takie wydarzenie, taką sytuację w każdych innych okolicznościach można byłoby nazwać „korektą wynagrodzenia lub korektą diety” gdybyście Państwo oraz osoba burmistrza Gołdapi na to zasługiwali. Ale Państwo oraz burmistrz, naszym zdaniem na to nie zasługują.

Obserwując funkcjonowanie Państwa jako radnych zadajemy sobie również pytanie, czy Państwo właściwie i wnikliwie w zakresie Waszych obowiązków sprawujecie kontrolę nad realizacją gminnych inwestycji, nad realizacją budżetu gminy. Zastanawiają m.in. takie zapowiadane realizacje pozycji budżetowych jak przygotowanie koncepcji „Projekt wschodniej obwodnicy Gołdapi”, czy zrealizowany zakup samochodu klasy „premium” dla potrzeb funkcjonowania burmistrza miasta. Wręcz przerażający był sposób przeprowadzenia przetargu na budowę zakładu przyrodoleczniczego, cały proces projektowy i obecne, dalsze poprowadzenie tej inwestycji. Przy takim niekompetentnym podejściu realizacyjnym naszym zdaniem istnieje ogromne zagrożenie, że gmina Gołdap nie będzie w stanie przez wiele lat spełnić warunków do aplikowania o środki europejskie na inne przedsięwzięcia i inwestycje. Obawiamy się, że budżet miasta, który Państwo współtworzycie i kontrolujecie zostanie zadłużony ponad miarę.

Inną rzeczą jest prestiż i wizerunek naszego miasta, który upada w „oczach”. Nasze miasto przez ostatnie lata pod Państwa rządami z miasta nazywanego dumnie „początkiem Polski” staje się miastem na rubieżach, miastem peryferyjnym. Miastem pokazówek i niedoróbek oraz upadku kultury w relacjach międzyludzkich w samorządzie, który Państwo stanowicie. Nie macie Państwo i nie realizujecie jasnej strategii rozwoju Gołdapi i gminy Gołdap. Nie widać, żadnej dynamiki, żadnej krótko, czy długofalowej polityki rozwojowej. Jedziecie jeszcze na „oparach” wysiłków, projektów i procesów rozwojowych Waszych samorządowych poprzedników. Realnie nie jest też dostrzegalne prowadzenie jakichkolwiek efektywnych kontaktów z innymi samorządami, czy przedstawicielami rządu. „Okopaliście” się Państwo na rubieżach i jest wam z tym „dobrze”. Może po prostu nie macie umiejętności i zdolności wychodzenia w „świat”, aby tam, godnie i odpowiedzialnie nawiązywać ważne i perspektywiczne kontakty, wartościowe dla naszego miasta. Tzw. skuteczny „lobbing” gołdapskich interesów w naszym województwie, czy szerzej w Polsce jest cechą, zdaje się obcą Państwu.

Nie chcemy aby Gołdap stała się miastem aferalnym. Z niepokojem przyjmujemy medialne informacje o toczących się postępowaniach.

Działanie Państwa jako samorządowców, a właściwie jego brak stawia całą gołdapską społeczność w bardzo trudnej sytuacji. Niszczone są szanse rozwojowe zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Nie szukając daleko, sprawdźcie Państwo jak duży odsetek wykształconej gołdapskiej młodzieży wraca lub zamierza wracać do Gołdapi. Czy trafiają do nas na stałe różni specjaliści i fachowcy? Czy nasza gmina wyludnia się, czy też przybywa jej mieszkańców?

Przed samorządem Gołdapi stoją bardzo ważne wyzwania. Poczynając od ratowania „katastrofy” inwestycyjnej z zakładem przyrodoleczniczym, dalszym rozwojem zabałaganionej architektonicznie strefy uzdrowiskowej oraz Gołdapi jako ośrodka uzdrowiskowego i turystycznego, rozwojem strefy przemysłowej, szkolnictwa, zabezpieczeniem ochrony zdrowia, komunikacją w tym projektem odbudowy odcinka kolei do Olecka, modernizacji całego odcinka drogi krajowej DK 65 do Ełku, przyszłości przejścia granicznego, modernizacji systemów ogrzewania i innych istotnych gałęzi funkcjonowania naszej społeczności. Mamy duże wątpliwości, czy jesteście Państwo poza nielicznymi radnymi zespołem odpowiedzialnych ludzi, którzy w imieniu Gołdapian jest w stanie „zmierzyć się” z sukcesem z tymi wyzwaniami, z którymi do tej pory, co wszyscy widzimy nie byliście w stanie sobie poradzić.

Proszę zatem przyjąć powyższe stanowisko, jako ogromny wyraz niepokoju mieszkańców Gołdapi, co do przyszłości naszego miasta i gminy pod Państwa zarządem. Wzywamy Państwa do refleksji i publicznej prezentacji planu dalszego funkcjonowania Państwa w strukturach gołdapskiego samorządu.

Członkowie PO i sympatycy Koalicji Obywatelskiej w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!