Walne zebranie MKS Rominta Gołdap

Kategoria
miasto Gołdap
Termin
2020-01-15 17:30
Miejsce
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi
Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Rominta” Gołdap zaprasza na Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 17:30 (pierwszy termin). Posiedzenie odbędzie się w auli budynku edukacyjnego OSiR w Gołdapi sala nr.66

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowa liczby członków) Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia na ten sam dzień na godzinę 18:00, które będzie ważne bez względu na ilość obecnych członków (miejsce Walnego Zebrania – jak wyżej).

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ROMINTA” w GOŁDAPI.

 1. Otwarcie Walnego przez Prezesa Zarządu MKS ROMINTA GOŁDAP.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 8. Przedstawienie Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok.
 9. Wolne wnioski – sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Podstawowym celem walnego zebrania jest rzetelna ocena działalności stowarzyszenia  i zaplanowanie – w oparciu o dokonaną ocenę – działań, które będą tworzyć perspektywy dalszego rozwoju Miejskiego Klubu Sportowego Rominta Gołdap, większych możliwości i większej efektywności.

 
Pozdrawiam.
Z. Konobrocki
 
 

Terminy

 • 2020-01-15 17:30

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
 • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
 • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
 • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
 • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
 • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
 • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
 • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!