Sesja rady miejskiej

miasto Gołdap
Termin: 2019-02-27 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Gołdapi

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnego zaświadczenia o wyborze
 4. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Gołdapi
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (kworum)
 6. Przyjęcie protokołów sesji z dnia 28.12.2018r., 21.01.2019r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym
 8. Informacja Przewodniczącego o bieżących pracach Rady
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w podatku rolnym w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym

4) Statutu Gminy Gołdap

5) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gołdap w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat

6) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 901/15 o pow. 87 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym przy ulicy Szkolnej w Gołdapi

7) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019”

10. Interpelacje radnych

11. Zapytania radnych

12. Zapytania i wnioski sołtysów i przewodniczących organów osiedli

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie międzysesyjnym

14. Wolne wnioski

15. Zamknięcie sesji

 

 

Terminy


 • 2019-02-27 12:00

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
 • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
 • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
 • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
 • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
 • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
 • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
 • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!


Znajdź nocleg

Booking.com

Wyszukiwarka