Zarząd Powiatu wysłuchał dziś informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi dotyczącej przebiegu letniego sezonu turystycznego na terenie powiatu gołdapskiego. Przedstawiła ją kierownik nadzoru PSSE w Gołdapi Grażyna Mentel.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.

Nad bezpieczeństwem zdrowotnym i higienicznym mieszkańców powiatu i turystów czuwały trzy komórki organizacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi:

  • ds. higieny dzieci i młodzieży (komórka zajmowała się wypoczynkiem dzieci i młodzieży)
  • ds. higieny żywienia (komórka zajmowała się zakładami żywienia zbiorowego i otwartego)
  • ds. higieny komunalnej (komórka zajmowała się rzeczami związanymi z bazą noclegową, szaletami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli).

W okresie wakacyjnym pracownicy PSSE wspólnie z policją oraz strażą graniczną Dubeninek i Gołdapi przeprowadzali kontrole w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwracana uwagę m.in. na zaopatrzenie w wodę ciepłą i zimną, zapewnienie warunków do utrzymania higieny osobistej, wyposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny. Podczas kontrolowania stołówek oceniana była jakość jadłospisów i czy zostały one przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. W czasie kontroli poważniejszych uchybień nie stwierdzono. Więcej informacji o przebiegu sezonu letniego w wypowiedzi Grażyny Mentel.


Jeśli nie widzisz odtwarzacza, kliknij tutaj

Pewną ciekawostką jest fakt, że na terenie powiatu gołdapskiego zaewidencjonowanych jest tylko 12 gospodarstw agroturystycznych (po 3 w gminach Gołdap i Banie Mazurskie oraz 6 w gminie Dubeninki). Wszystkie one zostały skontrolowane, ich stan sanitarno-techniczny był zadowalający. Co jednak z pozostałymi?